Stacks Image 79
Stacks Image 82

Hair growth in phases


Understanding how hair grows helps us understand how to keep hair from growing. Each hair is contained in a pilosebaceous unit, which consists of a hair shaft, hair follicle, sebaceous gland, and erector pili muscle.
Hair growth and shedding is a continuous cycle through 3 phases. The anagen phase is the active growth phase of hair follicles. The cells in the root of the hair are dividing rapidly, adding to the hair shaft.
The catagen phase is a short transition stage that occurs at the end of the anagen phase. It signals the end of the active growth of a hair. This phase lasts for about 2-3 weeks.
The telogen phase is the resting phase of the hair follicle. At any given time, 10%-15% of all hairs are in the telogen phase. This phase lasts for about 100 days for hairs on the scalp and much longer for hairs on the eyebrow, eyelash, arm and leg.
About 25-100 telogen hairs are shed normally each day.

Cosmetic hair removal can be quick and easy or time-consuming and somewhat uncomfortable. It can be costly or inexpensive. But, for just about anyone who so desires, there's a way to get rid of the hair you don't want.
There are several hair removal methods, but none is 100% permanent. With most of these methods, the hair eventually grows back. Remember that for any product applied to the skin, be it wax, depilatory, or prescription cream, first test the product on a small area to be sure you do not have an allergic reaction or display hypersensitivity and, of course, follow the package directions.
Let's clears up a myth: no method of hair removal has ever been shown to result in an increase in hair growth. Shaven hairs sometimes appear thicker than hair that has been allowed to grow, and thus, with time, have a weakened shaft and softer ends, but they aren't actually any thicker.

Fasen in de haargroei


De mate van haargroei is afhankelijk van verschillende factoren. Niet alleen spelen erfelijke factoren een rol, maar ook stress, hormoonschommelingen en medicijnen kunnen van invloed zijn. Bij de vrouw beïnvloeden zwangerschap en menopauze eveneens de haargroei. En om het nog minder voorspelbaar te maken blijkt een haar niet constant te groeien: het groeiproces is een cyclisch proces met fasen van groei (‘anagene fase’), overgang (‘catagene fase’) en afbraak (‘telogene fase’).

Anagene fase
Dit is de fase waarin de haar groeit en het voor de eerste keer boven het huidoppervlak komt. Rond de haarwortel bevinden zich veel water en zouten. Deze fase duurt voor gelaats- en lichaamshaar ongeveer twee tot drie weken. De mate van groei is afhankelijk van verschillende factoren: in de zomer groeit de haar sneller, maar ook tijdens het slapen.

De levensduur van een haar varieert van minder dan 3 maanden tot 4 à 7 jaar en uitzonderlijk tot 9 jaar. Het kan maximaal 170cm lang worden voor het uitvalt.
De groeifase van hoofdhaar duurt 6 jaar en langer waarbij 85% van de haren zich in deze fase bevinden en 15% in de rustfase. Bij beenhaar duurt de groeifase 3 maand waarbij slechts 30% van de haren zich in deze anagene fase bevinden.

Catagene fase
De groeisnelheid neemt af en de haar gaat zich voorbereiden op uitvallen. De duur van deze periode is onvoorspelbaar, het kan soms maar twee dagen duren!

Telogene fase
Dit is de periode waarin de haar in rust is en zich niet ontwikkelt. In deze fase is er, als de haar reeds uitgevallen is, boven de huid niets van te zien. Ook deze fase is onvoorspelbaar en kan variëren van enkele dagen tot een paar jaar.

Nu valt het dan ook te begrijpen dat - hoewel er in een stukje huid meer dan 150 haarfollikels per vierkante centimeter kunnen zitten - er toch veel minder haren zichtbaar zijn. De verschillende haartjes hebben ieder een eigen groeipatroon zodat gezond haar niet steeds tegelijk uitvalt. Soms komt uit niet meer dan een tiende deel daarvan in de groeifase......